top of page

plantes de formigó

Fabriquem, transportem i muntem elements prefabricats en formigó armat de gran qualitat i resistència
Som el teu proveïdor de formigó de confiança. Com a especialistes en el sector, disposem de diferents certificacions conforme a la EHE-08  (Apt. 5.1, Annex 19) per AW Certificació amb el número 01065 y 01066 per a la fabricació de formigons.

 

Des de 1974 subministrem i distribuïm formigó preparat. Disposem de tres plantes de formigó, una flota de quinze camions formigonera, bombes de formigonar i un laboratori de control de qualitat. 

 

Posem a la teva disposició el servei de Bombeig de formigó preparat. Disposem de dues autobombes pròpies de gran rendiment per tal de que puguis estalviar en costos i temps.

Edificacio_industrial (1).jpg
bottom of page