top of page

construcció i obra civil

L'experiència en la construcció ens permet oferir solucions tècniques amb processos i costos optimitzats. Ens adaptem a les tendències del mercat i a les necessitats dels nostres clients. 

 

El resultat? Relacions professionals de molts anys! El tracte familiar, transparent, fiable i honest, garanteix la confiança necessària d’una bona relació professional i de qualitat.

IMG_0822.jpg

edificació industrial

Estem especialitzats en l’execució i manipulació de formigó. Disposem d’un equip humà i tècnic experimentat, de materials de gran qualitat i maquinària especialitzada per executar qualsevol mena d’obra industrial. Des de naus, paviments especials, murs de contenció, fosses, així com dipòsits i depuradores.

Ens adaptem a les teves necessitats.  Oferim  assessorament tècnic en el disseny, aplicació i càlcul de solucions constructives integrals.

IMG_1013.jpg

edificació residencial

Estem especialitzats en l’execució i manipulació de formigó armat. Disposem d’un equip humà i tècnic experimentat, de materials de gran qualitat i maquinària especialitzada per executar qualsevol mena d’obra industrial. Des de naus, paviments especials, murs de contenció, fosses, i fins i tot dipòsits i depuradores.

Ens adaptem a les teves necessitats.  Oferim  assessorament tècnic en el disseny, aplicació i càlcul de solucions constructives integrals.

Estem especialitzats en l’execució i manipulació de formigó armat. Disposem d’un equip humà i tècnic experimentat, de materials de gran qualitat i maquinària especialitzada per executar qualsevol mena d’obra industrial. Des de naus, paviments especials, murs de contenció, fosses, i fins i tot dipòsits i depuradores.

Ens adaptem a les teves necessitats.  Oferim  assessorament tècnic en el disseny, aplicació i càlcul de solucions constructives integrals.

Estem especialitzats en l’execució i manipulació de formigó armat. Disposem d’un equip humà i tècnic experimentat, de materials de gran qualitat i maquinària especialitzada per executar qualsevol mena d’obra industrial. Des de naus, paviments especials, murs de contenció, fosses, i fins i tot dipòsits i depuradores.

Ens adaptem a les teves necessitats.  Oferim  assessorament tècnic en el disseny, aplicació i càlcul de solucions constructives integrals.

Construïm habitatges unifamiliars i plurifamiliars, edificis i locals comercials.

El benestar del ciutadà i contemplar totes les seves necessitats és el nostre objectiu primordial. Construïm edificacions pràctiques, optimitzades i singulars.

IMG_0933.jpg

formigó extruït 

Executem perfils extrudits de formigó de gran qualitat amb maquinària estenedora tipus “Power Curber”. Actuem en cunetes, vorades, barreres arquitectòniques i perfils especials, en obra civil pública i privada.

power_curber_BOI.jpg

obra civil i obra pública

Duem a terme obres per a les administracions públiques o privades, urbanitzacions i vials, canalitzacions i instal·lacions, abastament i sanejament. 

bottom of page