GARROFE S.A.U. Construcció Fondarella Lleida
Planta prefabricats:
Ctra. N-II Km. 482
25244 Fondarella 
Tel: 973 600 898
Fax: 973 712 045

Apt. Corr. núm. 19 
25230 Mollerussa
garrofe@garrofe.esFabricació de formigó, transport i muntatge d'elements prefabricats en formigó.

Parets i pilars
per tanques de solars i recintes.
 Tancaments de naus industrials, ramaderes i agrícoles amb plaques de formigó armat tipus "sandwich" horitzontals
Embornals, barreres "new jersey" canals i lloses
Peces especials per a comandes de qualsevol tipus.