GARROFE S.A.U. Construcció Fondarella Lleida

Des de 1974 es pionera en el subministrament i la fabricació de formigó preparat a les comarques de Lleida.  Actualment disposa de tres plantes de formigó, quinze camions formigonera propis, tres bombes de formigonar i laboratori propi de control de qualitat. 

L'empresa disposa de les certificacions conforme a la EHE-08 (Apartat 5.1 annex 19) per AW Certificació amb el núm. 01065 i 01066 per la fabricació de formigons preparats.


Bombeig de formigó 

Disposem de servei propi de bombeig de formigó, amb tres autobombes SEBHSA i PUTZMEISTER. Per això, podem oferir als nostres clients un servei ràpid i eficaç, així com una perfecta coordinació amb el subministrament de formigó, amb gran estalvi econòmic i de temps.

Autobombes de 25 a 36 ml de braç (fins a 50 ml de canonada) i amb rendiments de 80 a 120 m3/h.
Planta a Fondarella:
Ctra. N-II Km. 482
25244 Fondarella 
Telf. 973 600 898
Fax: 973 712 045
garrofe@garrofe.es
Planta a Anglesola:
Afores s/n - Partida la Coma
25320 Anglesola 
Tel: 973 308 461Planta a Les Borges Blanques :
Avda. Arbeca s/n
25400 Les Borges Blanques
Telf.973 140 140