GARROFE S.A.U. Construcció Fondarella Lleida
Realització d'obres per a les administracions o promocions privades de caràcter públic, edificis públics i equipaments, urbanitzacions i vials, canalitzacions i instal·lacions, d'abastament i sanejament