GARROFE S.A.U. Construcció Fondarella Lleida

Construcció
d'habitatges per a habitatges unifamiliars i plurifamiliars, edificis i locals comercials. Execució de només l'estructura, i amb el paleta inclòs o claus en mà.