GARROFE S.A.U. Construcció Fondarella Lleida

Disposa
d'equips tècnics, recursos humans experimentats, mitjans materials i maquinària especialitzada per executar qualsevol tipus de construcció industrial.

Naus, paviments especials, murs de contenció, fosses, dipòsits i deputadores.

Especialitzats en l'execució de formigons armats. Assessorament tècnic en el disseny, aplicació i càlcul de solucios constructives.